07/07/2023 - Предлог одлука за Собрание на акционери на Охридтурист АД Охрид

19/06/2023 - Предлог одлука

08/06/2023 - Дополнителни одлуки

08/06/2023 - Објава на јавниот повик во дневен весник Вечер

08/06/2023 - Јавен повик и одлука за свикување годишно собрание

08/06/2023 - Годишно собрание – 14.07.2023

17/08/2022 - Годишно собрание 21.09.2022

17/08/2022 - Јавен повик и одлука за свикување

30/08/2021 - Предлог кандидати

18/08/2021 - Јавен повик

18/08/2021 - Јавен повик одлука

18/08/2021 - СОБРАНИЕ-22.09.2021-1

18/08/2021 - СОБРАНИЕ 22.09.2021

16/02/2021 - Јавен повик

06/10/2020 - Одлуки 03.09.2020

31/07/2020 - Јавен повик

31/07/2020 - Годишно собрание 03.09.2020 година

14/08/2019 - Собрание 10.09.2019

13/06/2018 - Собрание 10.07.2018

07/03/2018 - Собрание 03.04.2018

07/06/2017 - Собрание 05.07.2017

10/06/2016 - Собрание 06.07.2016

12/05/2015 - Собрание 28.05.2015

12/05/2014 - Собрание 30.05.2014

30/04/2013 - Собрание 22.05.2013

27/07/2012 - СОБРАНИЕ 15-08-2012

11/06/2012 - амортизација 2011

14/05/2012 - ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОБРАНИЕ

06/03/2012 - ПОВИК ЗА ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ