Предлог одлука за Собрание на акционери на Охридтурист АД Охрид

Предлог одлука