Објава на јавниот повик во дневен весник Вечер

Објава во Вечер – 08.06.2023