Годишно собрание 03.09.2020 година

Прочитајте повече околу годишното собрание кое ќе се одржи на 03.09.2020 година, на следниот линк:

ГОДИШНО СОБРАНИЕ 03.09.2020 ГОДИНА